Afişarea rezultatelor preliminare

Urmează depunerea contestațiilor și înmatricularea celor admiși.

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI

Lista candidaților respinși

Candidații de pe această listă pot fi admiși pe locurile care nu sunt confirmate de către candidații admiși.
Perioada de confirmări este între 25 și 27 iulie.
În fiecare an un, număr important de locuri sunt în această situație.

LISTA CANDIDAȚILOR RESPINȘI

24 iulie

orele 9-14

Depunerea eventualelor contestaţii

Contestațiile se depun la secretariatul facultății, cabinetul 511
Anunţarea rezultatelor după rezolvarea contestațiilor.

25-27 iulie

orele 9-14

Plata taxei de confirmare

Plata taxei de confirmare se face la casieria UVT.

27 iulie

după ora 14

Afișarea clasamentului final

Se afișează clasamentul rezultat în urma confirmărilor.