Calendarul sesiunii C – Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

Conform Capitolului III, Articolul 20, alineatul 1 din CODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENTULUI ȘI REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR DE LA CICLURILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTER DIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA studenții beneficiază de 3 sesiuni de examene gratuite.

“Art. 20. (1) În fiecare an universitar se organizează 3 (trei) sesiuni de examene ordinare gratuite. La solicitarea Consiliului facultății, Senatul UVT poate aproba organizarea unor sesiuniextraordinare, în regim cu plată.”

Calendarul sesiunii C la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării se poate descărca accesând butoanele de mai jos:

Sesiunea C DSP Sesiunea C DFSC